REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Czasami serwery Steam nie są dostępne – nie mamy na to wpływu, dlatego w niektórych przypadkach wysyłka może nieznacznie się wydłużyć. 

a) Serwis oferuje zakup wirtualnej waluty zwanej wPLN.

b) Serwis SMSkin.pl oferuje wymianę wirtualnej waluty wPLN na wirtualne przedmioty należące do Steampowered.com (Valve).

c) Zakupione skiny mogą zawierać dodatki, np. naklejki.
d) Zakładając konto w serwisie wyrażasz zgodę na zapisanie twojego adresu email na naszej liście mailingowej – wysyłane będą jedynie informacje o większych dostawach, promocjach, konkursach związanych ze skinami do CS:GO.
e) Strona korzysta z plików Cookies.
f) Rejestrując konto w serwisie jesteś zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem.
g) Obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania elementów strony. Prawa autorskie należą do IAB Polska
h) Serwis SMSkin.pl nie jest w żaden sposób powiązany z Valve Corporation.
i) Ceny przedmiotów mogą ulegać zmianie ze względu na zmiany na Rynku Steam.

j) Każdy użytkownik serwisu SMSkin.pl ma prawo do korzystania z pomocy technicznej w postaci:
• Kontakt e-mail
• Kontakt GG
• Kontakt za pomocą widgetu "LIVE SUPPORT" 

k) Usługi SMSkin Ltd są przeznaczone dla wszystkich osób pełnoletnich lub osób posiadających stosowną zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów.

l) Administracja nie odpowiada za:

• Brak dostarczenia przedmiotu z powodu błędu użytkownika przy korzystaniu z usługi

• Wysłanie błędnej treści SMS przez użytkownika w celu doładowania wirtualnej waluty wPLN

• Szkody spowodowane przez nieprawidłowe korzystanie użytkowników z usług

• Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

m) Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo. 

 

2. WYSYŁKA PRZEDMIOTU

a) Wysyłka przedmiotów obsługiwana jest automatycznie (wysyłka trwa nie dłużej, niż minutę).

b) W przypadku awarii botów, wysyłka przedmiotów może się wydłużyć.
c) Nie odpowiadamy za podanie cudzego Steam Trade URL.
d) Aby otrzymać skina, Twój profil na Steamie musi być publiczny oraz musisz mieć włączony STEAM GUARD przez minimum 15 dni.
e) W przypadku nieodebrania zakupionego przedmiotu po 24 godzinach, trafia on z powrotem do sprzedaży, a użytkownik otrzymuje zwrot wydanych funduszy. Wyjątek stanowią przedmioty ze skrzynek z losowymi przedmiotami. Na ich odbiór przewidziane jest 14 dni. Jeśli użytkownik nie odbierze przedmiotu w ciągu 14 dni, trafia on z powrotem do sprzedaży, jednak zwrot wPLN nie jest przyznawany.

f) W przypadku odrzucenia oferty lub stworzenia kontrooferty na platformie Steam zamówienie zmienia status na "Niedostarczone". W takim przypadku użytkownik ma 24h na ponowne wysłanie sobie przedmiotu (przycisk do ponownej wysyłki znajduje się w historii zamówieć w profilu użytkownika). Po 24h w przypadku zakupienia zwykłych przedmiotów następuje zwrot wPLN, a przedmiot trafia z powrotem do sprzedaży, natomiast w przypadku skinów losowych ze skrzynek (by zapobiec nadużyciom) użytkownikowi nie przysługuje zwrot wPLN.

3. USŁUGA SMS PREMIUM

a) Podmiotem świadczącym usługi jest SimPay.pl.
b) Usługa dotyczy sieci: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.
c) Reklamacją kodów zwrotnych zajmuje się SimPay.pl
d) Korzystanie z usługi SimPay.pl jest równoznaczne z akceptacją ich regulaminu. Reklamacje (jeżeli nie dostałeś kodu zwrotego) zgłaszaj przez formularz: https://simpay.pl/reklamacje
e) W przypadku doładowania dużej ilości wPLN w krótkim odstępie czasu poprzez usługę SMS Premium przez danego użytkownika, administracja SMSkin.pl ma prawo do anulowania zamówień oraz zamrożenia środków użytkownika do czasu zatwierdzenia płatności przez usługodawcę (SimPay.pl). 

 

4. PŁATNOŚĆ - PRZELEW

a) Podmiotem świadczącym usługi jest CashBill.pl.
d) Korzystanie z usługi CashBill.pl jest równoznaczne z akceptacją ich regulaminu. Reklamacje zgłaszaj przez formularz: https://simpay.pl/reklamacje

c) Płatność obsługiwana jest automatycznie - wpłata pojawia się na koncie smskin w ciągu 5 minut.

 

5. DODATKOWE INFORMACJE

a) Właścicielem SMSkin.pl jest firma SMSkin Ltd (CN: 10204048) z siedzibą w Unit 4, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, Anglia.

b) Kontakt z nami: http://smskin.pl/kontakt/ 

c) Kontakt z operatorem płatności SimPay.pl: https://simpay.pl/kontakt

D) Kontakt z operatorem płatności CashBill.pl: https://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.

b) Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2016 r.

 

Dodatek do Regulaminu; Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)
Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.
 

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.
 

Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.
 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.
 

W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].
 

Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres [email protected].
 

W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem.